Για ομάδες

Που τολμούν να επιδιώξουν καινούργια επίπεδα ανάπτυξης, και προσωπικού και επαγγελματικού επιπέδου.

Sharing is Caring

Πιστεύουμε στο ταλέντο και τις ευκαιρίες, στοχεύουμε να εμπλουτίσουμε το τοπικό μας οικοσύστημα νεοσύστατων επιχειρήσεων και να παρακολουθήσουμε την τοπική μας κοινότητα να αναπτύσσεται μέσω αυτού.

Η Καινοτομία μετράει

Η τόλμη για καινοτομία είναι δύσκολη, αλλά η μετατροπή μιας ιδέας σε πολύτιμη, κερδοφόρα επιχείρηση είναι πιο δύσκολη. Έχουμε τα μέσα και τη θέληση να καθοδηγήσουμε τους νέους επιχειρηματίες μέσα από το λεπτό και το λεπτό της εκκίνησης αποστολής.

Για το ευρύτερο καλό

Κοινότητες τεχνολογίας και επιστήμης, τοπικοί ονειροπόλοι και ομάδες σπουδαστών έρχονται μαζί για την επίτευξη των στόχων μας.
Timeline Stages
0
Criteria to Join
0
Steps of Process
0
Success
0 %

Υπηρεσίες

Αγαπάμε & ξέρουμε τι κάνουμε!

Μια μεγάλη επιχείρηση ξεκινά πάντα μικρή!

Το όραμα είναι η τέχνη να βλέπεις αυτό που είναι αόρατο στους άλλους. (Jonathan Swift)

Και συμφωνούμε. Οραματιζόμαστε έναν ισχυρό κόμβο που θα τροφοδοτήσει την οικονομία της περιοχής και θα αυξήσει την ανάπτυξή της παρά τη συνοριακή της θέση.

Thinc is

Σχεδιασμένη για να σας παρέχει κάθε εργαλείο & πόρο με σκοπό την επιτυχία σας

Για ομάδες

Που τολμούν να επιδιώξουν καινούργια επίπεδα ανάπτυξης, και προσωπικού και επαγγελματικού επιπέδου.

Sharing is Caring

Πιστεύουμε στο ταλέντο και τις ευκαιρίες, στοχεύουμε να εμπλουτίσουμε το τοπικό μας οικοσύστημα νεοσύστατων επιχειρήσεων και να παρακολουθήσουμε την τοπική μας κοινότητα να αναπτύσσεται μέσω αυτού.

Η Καινοτομία μετράει

Η τόλμη για καινοτομία είναι δύσκολη, αλλά η μετατροπή μιας ιδέας σε πολύτιμη, κερδοφόρα επιχείρηση είναι πιο δύσκολη. Έχουμε τα μέσα και τη θέληση να καθοδηγήσουμε τους νέους επιχειρηματίες μέσα από το λεπτό και το λεπτό της εκκίνησης αποστολής.

Για το ευρύτερο καλό

Κοινότητες τεχνολογίας και επιστήμης, τοπικοί ονειροπόλοι και ομάδες σπουδαστών έρχονται μαζί για την επίτευξη των στόχων μας.

Συμμετοχή

Από μια απλή ιδέα σε αποτέλεσμα!

01

Entry

Στο στάδιο αυτό θα γίνεται η διαμόρφωση των ρόλων των μελών της ομάδας, θα γίνεται η εξοικείωση με επιχειρηματικούς όρους και πρακτικές, καθώς θα υλοποιείται η τελική διαμόρφωση της ιδέας.

02

Pre-seed

Το στάδιο αυτό θα δρα ως επιταχυντής για τις επωφελούμενες ομάδες. Θα πραγματοποιείται η ωρίμανση των ιδεών των ομάδων, η δικτύωση καθώς και μια έρευνα αγοράς.

03

Seed

Στο στάδιο αυτό θα υλοποιείται η δημιουργία της εταιρείας, η κατοχύρωση των πνευματικών της δικαιωμάτων, καθώς και η έναρξη αναζήτησης χρηματοδότησης από δυνητικούς επενδυτές.

04

Έξοδος

Βασική επιδίωξη της Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων είναι η κατάλληλη προετοιμασία των επιχειρηματικών ομάδων και η έξοδος αυτών στην αγορά.

Ναι, μπορεί να δουλέψει και για σας!

Η Thinc εκτείνεται σε διάφορα τμήματα και περιοχές.

Η Thinc είναι ανοιχτή σε όλους, όσον αφορά την ικανότητα εργασίας, τον πληθυσμό, τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την έκφραση φύλου, την ηλικία, την εθνική καταγωγή, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Συνέταιροι

Δείτε το portfolio μας!

Αυτό που χρειάζεστε για να επιταχύνετε τις ιδέες σας!