Αυτό που χρειάζεστε για να επιταχύνετε τις ιδέες σας!

Η Thinc έχει έδρα την Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην Ξάνθη. Η Θράκη είναι η πιο βορειοανατολική περιοχή της Ελλάδας με πλούσια ιστορία και πολιτισμό. Χάρη στο πανεπιστήμιο και την ενεργή τοπική επιχειρηματική κοινότητα, αναδύεται ένα εξαιρετικά εύφορο περιβάλλον επιχειρηματικότητας την τελευταία δεκαετία.

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης , στα πλαίσια της Δομής Υποστήριξης Ερευνητικών και Επιχειρηματικών Δράσεων, ενισχύει τη λειτουργία της θερμοκοιτίδας με σκοπό τη στήριξη των νέων επιχειρηματιών και νεοφυών επιχειρήσεων παρέχοντας τους τις κατάλληλες υποδομές αλλά και υπηρεσίες για την επίτευξη των επιχειρηματικών τους σκοπών εντός της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Αυτό που χρειάζεστε για να επιταχύνετε τις ιδέες σας!