Τι είναι αυτό που κάνουμε;

Σε απόλυτη ταύτιση με την αποστολή και το όραμα του Δ.Π.Θ, η Thinc συμβάλλει στη διασύνδεση των επιχειρήσεων με το πανεπιστήμιο καθώς και στη δικτύωση με το επιχειρηματικό και τεχνολογικό οικοσύστημα της περιοχής, με άμεση και αποτελεσματική αξιοποίηση των ερευνών που πραγματοποιούνται εντός του πανεπιστημιακού ιδρύματος, καθώς και των καλών πρακτικών και των μεθοδολογιών που χρησιμοποιούνται στον επιχειρηματικό κόσμο με στόχο την δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων Εντάσεως Έρευνας και Τεχνολογίας (ΝΕΕΤ), δίνοντας βαρύνουσα σημασία στους τομείς προτεραιότητας που εξειδικεύονται στην Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Η αποστολή της Thinc είναι να αναγνωριστεί ως κορυφαία τοποθεσία επιλογής για νεοφυείς επιχειρήσεις στην περιοχή και να χτίσει μια γέφυρα μεταξύ του πανεπιστημίου μας και της τοπικής οικονομίας. Σχεδιασμένο για να παρέχει κάθε εργαλείο και πόρο για την επιτυχία σας, η θερμοκοιτίδα μας είναι το κατάλληλο μέρος για ομάδες που φιλοδοξούν να ξεκλειδώσουν νέα επίπεδα ανάπτυξης, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά.

Αυτό που χρειάζεστε για να επιταχύνετε τις ιδέες σας!

(+30) 2541079160

info@thinc.duth.gr

FacebookInstagramlinkedin